Schoolplaat het Naardermeer
Schoolplaat het Naardermeer
Schoolplaat het Naardermeer
Schoolplaat het Naardermeer
Schoolplaat het Naardermeer
Schoolplaat het Naardermeer

Schoolplaat het Naardermeer

Originele oprolbare vintage schoolplaat: het Naardermeer

Getekend door: M.A. Koekkoek

Wolters-Noordhoff n.v. Groningen

L. Dorsman Czn., K.M. Knip en A. Mellink

Dieren in hun omgeving- Eerste serie: In ons land

Hoogte: 98 cm

Breedte stokken: 104 cm

Breedte schoolplaat: 72 cm

De schoolplaat heeft aan de linker bovenrand lichte schade (zie foto)

€ 75,-